NARZĘDZIA COACHINGOWE W PRACY Z PACJENTEM

Dzięki szkoleniu:

 • Dowiesz się czym jest coaching i jak można go wykorzystać w pracy z pacjentem dietetycznym
 • Poznasz narzędzia komunikacyjne usprawniające relację personel medyczny – pacjent
 • Zapoznasz się z technikami coachingowymi wykorzystywanymi do budowania i wzmacniania motywacji do zmiany nawyków żywieniowych
 • Zobaczysz jak zastosować nowo poznane narzędzia w praktyce
 • Przećwiczysz umiejętności w ćwiczeniach praktycznych i symulacjach.

Program:

1.Czym jest coaching i jaka jest jego rola w zmianie zachowań związanych z jedzeniem?

 • Podstawy teoretyczne coachingu
 • Coaching dietetyczny – nowy wymiar pracy z pacjentem

2.  Podstawowe zasady skutecznej komunikacji w coachingu dietetycznym

 • Najważniejsze zasady prawidłowej relacji dietetyk – pacjent
 • Stosowane narzędzia komunikacyjne
 • Analiza różnych stylów komunikacji

3. Narzędzia motywujące do zmiany nawyków żywieniowych

 • Zachęcanie do wprowadzania zmiany
 • Poszukiwanie zasobów w kliencie
 • Jak utrzymywać motywację pacjenta kiedy ją traci?

 

4. Modele rozmowy coachingowej

 • Wyjaśnienie różnic pomiędzy standardowym poradnictwem dietetycznym a coachingiem dietetycznym
 • Określanie celów rozmowy i zasad pracy z pacjentem
 • Ustalanie etapów planu działania z pacjentem
 • Analizowanie własnych interwencji podjętych w trakcie pracy z pacjentem

 

Metody: wykład interaktywny, ćwiczenia w parach, analiza materiału filmowego, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach

 

Nowa formuła szkolenia – jeden dzień!

Czas: 12h dydaktycznych (9.00-18.00)

trener Warszawa, Poznań: dr n. med. Agata Juruć

 

ZOBACZ CENĘ I NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

UWAGI

 • Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą załączonego obok formularza.
 • Adres szkolenia zostanie podany drogą mailową po zebraniu grupy szkoleniowej nie wcześniej niż na 2 tyg. przed ustaloną datą.
 • Uiszczenie zadatku jest warunkiem rezerwacji miejsca, całej opłaty należy dokonać po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem szkolenia.
 • Wpłacony zadatek jest zwracany w sytuacji odwołania szkolenia.
 • Bezkosztowa rezygnacja z udziału max. do 7 dni przed datą szkolenia

Przed zgłoszeniem udziału w szkoleniu zapoznaj się z regulaminem kształcenia.

Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej szkolenie opłaty należy dokonać na konto:

NG BANK ŚLĄSKI 69-1050-1445-1000-0090-6949-0655

w tytule wpisując imię i nazwisko_techniki coachingowe