W naszych szkoleniach brali udział pracownicy m.in.:

 • Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
 • NATURHOUSE SP. Z O.O
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach (projekt Pewny Start Na Rynek Pracy)
 • Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Teva Operations Poland sp. z o.o  Teva rekomendacje
 • NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny
 • Schroniska dla niepełnosprawnych w Radwanowicach
 • Domu Seniora Słoneczna Przystań
 • Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Honoratek w Częstochowie
 • Zakładu Opiekuńczo Leczniczego na ul. Wielickiej w Krakowie
 • Domu Pomocy Społecznej na ul. Praskiej w Krakowie
 • Niepublicznego Przedszkola Bajka
 • Samorządowego Przedszkola nr 36 w Krakowie
 • Centrum Sportu i Rekreacji CASCADA
 • Centrum Aqua i Fitnessu “Energica”
 • Przedszkola nr 18 w Krakowie
 • Przedszkola Sióstr Serafitek nr 7 w Krakowie
 • Przedszkola nr 8 w Oświęcimiu
 • Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Bielsku Białej
 • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w  Kwaśniowie Dolnym
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
 • Przedszkole w Jaroszowcu
 • Miejski Żłobek nr 2 w Lubinie
 • Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
 • DietoCentrum

i wiele innych 

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem!