EDUKATOR W CUKRZYCY

Część I: Dziecko z cukrzycą typu I

Cukrzyca typu I -typ 1., typ 2., typ 3., LADA, MODY, diagnostyka, wyjaśnienie różnic w rozkładzie posiłków i ilości węglowodanów w zależności od metody leczenia,zasady dietoterapii zależnie od typu insulinoterapii

Ćwiczenia: typy insulinoterapii oraz żywienie dzieci-analiza przypadków, metodologia układania diety, pompa insulinowa

Część II: Pacjent z cukrzycą typu II w praktyce dietetycznej

wykład: Cukrzyca typu II – epidemiologia i diagnostyka, zasady żywienia

Ćwiczenia: układanie jadłospisów, praktyczne wskazówki edukacji w diabetologicznej, liczenie wymienników węglowodanowych i wymienników białkowo-tłuszczowych,rozwój kompetencji w zakresie różnic co do zaleceń żywieniowych i postępowania dietetycznego w zależności od stosowanego rodzaju insuliny

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają mienny certyfikat ukończenia kursu.

Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu.

PRZEJDŹ DO SKLEPU 


ŻYWIENIE W CHOROBACH TARCZYCY

 Żywienie w chorobach tarczycy to szkolenie, które w kompleksowy sposób traktuje o postępowaniu dietetycznym w schorzeniach tego gruczoł‚u.

Szkolenie obejmuje zagadnienia tj:

 • etiopatogenezy choroby tarczycy,
 • omówienie regulacji hormonalnej,
 • dieta w niedoczynności tarczycy,
 • dieta w nadczynności tarczycy,
 • dieta w autoimmunologicznych schorzeniach tarczycy,
 • dieta w wolach tarczycy,
 • dieta w nowotworach gruczołach tarczycy.

Materiały zawierają zestaw ćwiczeń z opisem konkretnych przypadków oraz test wiedzy i materiały do druku.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat ukoń„czenia kursu.

Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu.

PRZEJDŹ DO SKLEPU 


ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH

Szkolenie skierowane jest do osób awodowo zajmujących się poradnictwem żywieniowym i dietetyką,celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu żywienia osób w podeszłym wieku oraz w okresie rekonwalescencji. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób zajmują…cych się™ opiekę nad osobami starszymi (ZOL, opiekunki osób starszych, pielęgniarki środowiskowe).

Program szkolenia:

 • Zalecenia żywieniowe dla osób starszych, normy żywienia.
 • Zasady realizacji wybranych diet u osób starszych (m.in. dieta lekkostrawna, dieta w kamicy żółciowej, w marskości wątroby, dieta w cukrzycy typ.II, ChuK).
 • Ocena stanu odżywienia osób starszych i niedożywienia kaloryczno-białkowego (skala MNA, MUST).

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat ukończenia kursu.

Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu.

PRZEJDŹ DO SKLEPU 


DIETA W KOSMETOLOGII

Sposób żywienia nie tylko wpł‚ywa na ogólny stan zdrowia organizmu. Odgrywa również ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry, włosów, paznokci, czyli urody. Kosmetyki i zabiegi w salonach kosmetycznych wpływają głównie na zewnę™trzne warstwy skóry, jednakże odpowiedni sposób żywienia wpływa na metabolizm komórek wszystkich warstw oraz wytworów rogowych naskórka. Za pomocą właściwie skomponowanej diety, można efektywnie przeciwdziała starzeniu się skóry, wspomagać proces leczenia schorzeń skóry oraz poprawić wygląd.

Szkolenie dedykowanie jest zarówno dla kosmetologów, kosmetyczek, dietetyków, lekarzy dermatologów jak również pracowników SPA.

Program szkolenia:

 • Składniki odżywcze a stan skóry
 • Dieta przeciwrodnikowa
 • Jak spowolnić‡ proces starzenia skóry
 • Zasady żywienie w schorzeniach skóry (AZS, łuszczyca, trą…dzik, odleżyny, oparzenia)
 • Nutrikosmetyki

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat ukoń„czenia kursu.

Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu.

PRZEJDŹ DO SKLEPU 


ŻYWIENIE KOBIET W CIĄŻY I MAŁYCH DZIECI

Szkolenie jest przeznaczone dla położnych, dietetyków oraz wszystkich mam które chcą wiedzieć jak powinno wyglądać prawidłowe żywienie w tym ważnym czasie jakim jest ciąża, laktacja a potem czas wprowadzania nowych pokarmów. Pragniemy rozwiać wszystkie wątpliwości związane z żywieniem, obalić krążące mity oraz przekazać najnowsze zalecenia.

Prawidłowe żywienie w ciąży- co to znaczy?

Na czym polega racjonalna dieta przyszłej mamy

Co powinien zawierać jadł‚ospis przyszłej mamy

Najczęstsze problemy

Dieta mamy karmiącej

Żywienie noworodka i niemowlęcia

Karmienie naturalne

Żywienie sztuczne niemowląt

Wprowadzanie nowych pokarmów- aktualny schemat żywienia niemowląt

Jakie są potrzeby żywieniowe małego dziecka?

Jak ułożyć prawidłowy jadłospis

Produkty zakazane

Kształtowanie prawidłowych zachowań żywieniowych

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat ukończenia kursu.

Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu.

PRZEJDŹ DO SKLEPU 


ŻYWIENIE W CHOROBACH NEREK

Szkolenie obejmuje następujący zakres tematyczny:

Rola nerek w ustroju a choroby nerek; stan odżywienia w chorobach nerek;

Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek a uwzględnienie poziomu uszkodzenia nerek przy układaniu jadłospisów-ćwiczenia

Żywienie pacjentów poddawanych terapii nerki zastępczej a określanie i wyliczanie parametrów diety;

Postępowanie dietetyczne u pacjentów dializowanych a określanie i wyliczanie parametrów diety

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają imienny certyfikat ukoń„czenia kursu.

Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu.

PRZEJDŹ DO SKLEPU 


Zasady racjonalnego żywienia dzieci w placówkach żywienia zbiorowego

Szkolenie  kierowane jest do pracowników pionu żywieniowego w placówkach oś›wiatowo-wychowawczych oraz osób, które chcą… pracować‡ na stanowisku intendenta.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami praktycznej realizacji żywienia zbiorowego w placówkach oś›wiatowo-wychowawczych na przykł‚adzie przedszkola. Zdobycie wiedzy dotyczÄącej planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, zbilansowanych posiłków oraz oceny ułożonych jadłospisów zgodnie z wymogami SANEPIDU.

Podczas szkolenia omówione zostaną… zagadnienia zwią…zane z ukł‚adaniem jadł‚ospisów, posł‚ugiwaniem się™ normami żywienia, zalecanymi racjami pokarmowymi oraz tabelami składu i wartoś›ci odżywczej produktów i potraw, jak również w sposób praktyczny zostanie przedstawiona praca intendenta przedszkolnego.

Program szkolenia:

 1. Wartości odżywcze grup produktów.
 2. Najnowsze normy żywienia, racje pokarmowe, zalecenia żywieniowe dla dzieci, prawdy i mity w żywieniu dzieci.
 3. Wpł‚yw kuchni przedszkolnej na kształ‚towanie nawyków żywieniowych dziecka.
 4. Podstawowe zasady prawidł‚owego komponowania jadł‚ospisów.
 5. Pomysły na wzbogacenie  przedszkolnego menu o nowe potrawy.
 6. Metody oceny jadłospisów, przykł‚adowe jadł‚ospisy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają imienny certyfikat ukoń„czenia szkolenia.

Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu.

PRZEJDŹ DO SKLEPU 


DORADZTWO ŻYWIENIOWE

Szkolenie jest kierowane do osób które chcą pracować w charakterze doradcy żywieniowego. Celem szkolenia jest przedstawienie elementów wiedzy z zakresu żywienia czł‚owieka i dietetyki. Po skoń„czonym kursie uczestnicy będą… znali wartość‡ odżywczą głównych grup produktów, będą… potrafili określić‡ i obliczyć‡ dobowe zapotrzebowanie energetyczne czł‚owieka jak również określić‡ bilans wodny. Poznają najnowsze zalecenia żywieniowe w profilaktyce głównych chorób dietozależnych jak również zasady żywienia dla różnych grup ludnoś›ci z uwzględnieniem zalet i wad suplementacji. Poznają… najpopularniejsze alternatywne diety odchudzające.

 

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka wartoś›ci odżywczej grup produktów spożywczych.
 2. Wartość‡ energetyczna pożywienia i zapotrzebowanie energetyczne organizmu.
 3. Zasady żywienia różnych grup ludnoś›ci.
 4. Zalecenia żywieniowe w profilaktyce nadwagi/otyłoś›ci, chorób układu krążenia, nowotworów.
 5. Suplementy diety, prawdy i mity.
 6. Zasady układania jadłospisów, dieta ubogo energetyczna.
 7. Przegląd diet alternatywnych.
 8. Warsztaty- optymalizacja diety pacjenta na przykładach

Po ukoń„czeniu szkolenia uczestnicy otrzymają… imienny certyfikat ukoń„czenia szkolenia.

Na certyfikacie nie ma informacji o formie ukończenia kursu.