Zapraszamy na organizowane przez nas kursy i szkolenia.

Organizujemy specjalistyczne szkolenia w zakresie problematyki związanej z żywieniem i leczeniem dietetycznym. Współpracuje z ośrodkami naukowi, zapraszając do prowadzenia wykładów kadrę akademicką, specjalistów praktyków z zakresu medycyny, żywienia człowieka, dietetyki oraz zdrowia publicznego i promocji zdrowia.

REGULAMIN SZKOLEŃ

KAŻDORAZOWO ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU.