dr n. med. Agata Juruć

psycholog, dietetyk, certyfikowany coach, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu psychodietetyki. Członek międzynarodowej grupy ds. edukacji w cukrzycy Diabetes Education Study Group, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Zaburzeń Odżywiania. Prowadzi cykle warsztatów i zajęcia edukacyjne dla pacjentów oraz szkolenia i wykłady dla lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, trenerów i innych profesjonalistów. Aktualne zainteresowania i działania naukowe są skoncentrowane wokół motywacji zmiany zachowań związanych z jedzeniem, psychologicznych aspektów cukrzycy, komunikacji i coachingu dietetycznego. Autorka publikacji naukowych w tematyce psychologii odżywiania, cukrzycy i żywienia w chorobach somatycznych. Czynny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.

mgr Patrycja Kłysz
Absolwentka  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu kierunku Dietetyka na Wydziale Lekarskim II. Ukończyła liczne szkolenia, staże, praktyki i warsztaty o tematyce medycznej, sportowej, kulinarnej i psychologicznej. Ukończyła kurs leczenia żywieniowego dla członków zespołów żywieniowych i kurs psychologii w leczeniu otyłości. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym również z dziećmi chorymi mukowiscydozę, chorymi dializowanymi, po transplantacji, stosowała szerokie formy diagnostyczne w tym również badania genetyczne, testy alergiczne i inne. Współpracuje z Fundacją Matio. Interesuje się żywieniem klinicznym w różnych jednostkach chorobowych, żywieniem dzieci, kobiet w ciąży, sportowców, wegetarian i osób starszych. Pasjonuje się również kuchnią, gotowaniem, slow food i  psychodietetyką. Posiada nie tylko wiedzę czysto teoretyczną, ale potrafi udzielić wskazówek praktycznych, łatwych do realizacji w domu i zastosowania w gabinecie. Dodatkowa wiedza z innych dziedzin pozwala jej traktować pacjenta kompleksowo, gdyż często spotyka osoby dotknięte więcej niż jedną jednostką chorobową, które starają się prowadzić normalne, aktywne życie.Obecnie współpracuje ze sportowcami w zakresie żywienia i suplementacji. Była dietetykiem drużyny KKS LECH POZNAŃ. Zdobyłam doświadczenie pracując w Rehasport Clinic  i CM VIMED. www.patrycjaklysz.pl

dr inż Estera Nowacka-Polaczyk

Dietetyk sportowy. Prawidłowy sposób żywienia daje szansę osobie aktywnej fizycznie/wyczynowemu sportowcowi na zachowanie zdrowia i poprawę wydolności fizycznej, dlatego za najważniejsze swoje zadanie na stanowisku dietetyka sportowego uważam edukację żywieniową i indywidualne podejście do pacjenta. O skutecznie prowadzonej opiece dietetycznej możemy mówić wówczas, gdy osoba aktywna fizycznie/sportowiec wdraża świadomie, na stałe prawidłowe nawyki żywieniowe, przyjmując nową filozofię życia. Takie właśnie zadanie stawiam sobie jako specjaliście od spraw żywienia. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie opieki dietetycznej najwyższej klasy sportowców takich dyscyplin jak kajakarstwo, wspinaczka sportowa, hokej na lodzie, siatkówka, pływanie i innych.

 

mgr Magda Dolska-Topór 

Psycholog/Psychodietetyk,/Certyfikowany Terapeuta Motywujący PTTM/Międzynarodowy  Trener Dialogu  Motywującego(Motivational Interviewing Network of Trainers) . Od wielu lat związana z Polskim Towarzystwem Terapii Motywującej, od kilku lat Członek Zarządu tego Towarzystwa, obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej.  W związku z wysokimi kompetencjami w obszarze DM oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy tą metodą, jest jedną z niewielu osób w Polsce, która posiada niezbędną wiedzę, kompetencje oraz praktyczne doświadczenie w pracy z klientem zmieniającym nawyki żywieniowe.

Oprócz konsultacji indywidualnych, jest organizatorką warsztatów i szkoleń dla szkół, klubów fitness i poradni dietetycznych/ psychodietetycznych. Współorganizatorka konferencji na temat Dialogu Motywującego w opiece medycznej( Poznań 2015).

 

parolmgr Damian Parol

Z wykształcenia magister dietetyk i psychodietetyk. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obronił pracę magisterską na temat roli suplementów diety w żywieniu sportowców oraz jest współautorem dokumentu: „Stosowanie suplementów diety i żywności funkcjonalnej w sporcie. Rekomendacje dla polskich związków sportowych. Wspólne Stanowisko Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego” Obecnie we współpracy z profesorem Arturem Mamcarzem i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym przygotowuje się do pracy doktorskiej, której tematem jest wpływ diety wegańskiej na wydolność biegaczy. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat diety, sportu i zdrowego stylu życia,  Więcej o Damianie możesz przeczytać na jego stronie internetowej: damianparol.com

 

 

malgorzata-matuszczyk

mgr inż. Małgorzata Matuszczyk 

Absolwentka SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji o specjalizacji dietetyka (2011). Tuż po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii „Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie po dzień dzisiejszy rozwija swoje doświadczenie zawodowe w zakresie dieto profilaktyki i dietoterapii dzieci i młodzieży – jest członkiem pierwszego w Polsce zespołu ds. zaburzeń karmienia oraz koordynatorem Programu Żywienia Enetralnego w Warunkach Domowych – obecnie pod jej opieką jest 130 pacjentów wymagających długoterminowego żywienia przez sondę lub gastrostomię odżywczą.Podczas 5 lat pracy w Klinice zdobywała też doświadczenie w opiece nad pacjentami z innymi schorzeniami z zakresu gastroenterologii, w tym: celiakią, mukowiscydozą oraz alergiami i nietolerancjami pokarmowymi.Prowadzi wykłady i warsztaty dla specjalistów z zakresu żywienia dzieci zdrowych i chorych. Swoją wiedzę uzupełnia uczestnicząc w konferencjach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci oraz European Crohn’s and Colit Organization

 

Dr Joanna Chłopicka
Pracownik Zakładu Bromatologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe: wpływ pożywienia na organizm człowieka, dietoterapia wybranych schorzeń, żywienie w różnych okresach życia człowieka, chemoprewencja. Bada właściwości odżywcze i przeciwutleniające kiełków roślinnych, szczególnie kiełków gryki.

Współautor książki „Interakcje leków z pożywieniem” oraz „Monografii magnezowej”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach: farmacja, kosmetologia, dietetyka, enologia.

 

jadwigamgr Jadwiga Kryczyk-Kozioł
Asystent w Zakładzie Bromatologii UJ CM w trakcie realizacji pracy doktorskiej dotyczącej roli selenu w przebiegu choroby Hashimoto. Współautorka wielu publikacji i komunikatów zjazdowych dotyczących tematyki żywieniowej. Od kilku lat współpracuje z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dietetyki; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

 

 

 

 

 

Dr inż. Anna Harton  specjalista w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki, adiunkt w Katedrze Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny, autor i współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz nauczyciel akademicki przedmiotów dotyczących dietetyki i żywienia człowieka. Dodatkowo praca w Poradni Dietetycznej, SGGW w Warszawie. Zainteresowania: żywienie i preferencje żywieniowe niemowląt i małych dzieci, dietoprofilaktyka i dietoterapia otyłości u dzieci oraz chorób układu krążenia u osób dorosłych Wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu programów edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży. Konsultant ds. żywienia i dietetyki w czasopiśmie „Twoje Dziecko”, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, koordynator i współwykonawca programu „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” oraz wykonawca projektu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

 

Dr n. med Beata Piórecka– Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka UJ CM, od 20 lat zajmuje się badaniami dt. sposobu żywienia dzieci w tym ocenie żywienia w placówkach żywienia zbiorowego. Wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu programów edukacji żywieniowej dzieci, młodzieży oraz pracowników pionu żywienia.