Cele szkolenia:

 • poznanie kompletnej typologii cukrzycy: typ 1., typ 2., typ 3., LADA, MODY, cukrzyca ciążowa – epidemiologia, postępowanie, wskazania, sposób leczenia,
 • rozwój kompetencji w zakresie różnic co do zaleceń żywieniowych i postępowania dietetycznego w zależności od stosowanego rodzaju insuliny,
 • wyjaśnienie różnic w rozkładzie posiłków i ilości węglowodanów w zależności od metody leczenia,
 • zasady intensywnej czynnościowej insulinoterapii – liczenie wymienników węglowodanowych i wymienników białkowo-tłuszczowych,
 • edukacja żywieniowa pacjenta diabetologicznego – szkolenie w zakresie koordynowania działaniami związanymi z edukacją dietetyczną pacjenta.

   

  PROGRAM

  1. Podstawowe informacje o cukrzycy

    • Epidemiologia choroby
    • Typologia
    • Metody leczenia
    • Stosowane rodzaje insulin

  2. Zalecenia żywieniowe w zależności od stosowanej metody leczenia. Postępowanie dietetyczne w zależności od stosowanej insuliny

    • Zalecenia żywieniowe w intensywnej czynnościowej insulinoterapii
    • Zalecenia żywieniowe u pacjentów stosujących stałe dawki insulin
    • Zalecenia żywieniowe w przypadku stosowania mieszanek insulinowych
    • Zalecenia żywieniowe w przypadku leczenia doustnymi środkami farmakologicznymi
    • Postępowanie w przypadku leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej

  3. Edukacja pacjenta diabetologicznego – praktyczne wskazówki

   • Układanie jadłospisu w przypadku stosowania insulin analogowych (mieszanki i insulina krótko działająca) – case study
   • Charakterystyka posiłków w przypadku insulin ludzkich
   • Jadłospis pacjenta stosującego doustne środku farmakologiczne
   • Projektowanie autorskiego jadłospisu w zależności od metody leczenia i stosowanej insuliny
 

Metody: wykład, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, praca w parach

Czas trwania szkolenia: 8h 

Trener: dr n. med. Agata Juruć

W cenę wliczone są: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa

ZOBACZ NAJBLIŻSZY TERMIN i cenę Szkolenia

UWAGI

 • Zgłoszeń  należy dokonywać za pomocą załączonego obok formularza.
 • Adres szkolenia  zostanie podany drogą mailową po zebraniu grupy szkoleniowej nie wcześniej niż na 2 tyg. przed ustalona datą.
 • Uiszczenie zadatku jest warunkiem rezerwacji miejsca, całej opłaty należy dokonać po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem szkolenia 
 • Wpłacony zadatek jest zwracany w sytuacji odwołania szkolenia.
 • Bezkosztowa rezygnacja z udziału max. do 7 dni przed datą szkolenia

Przed zgłoszeniem udziału w szkoleniu zapoznaj się z regulaminem kształcenia.

Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej szkolenie opłaty należy dokonać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 69-1050-1445-1000-0090-6949-0655

w tytule wpisując imię i nazwisko_cukrzyca