REGULAMIN KSZTAŁCENIA

PRZED ZGŁOSZENIEM NA SZKOLENIE,KURS, KONFERENCJĘ ZAPOZNAJ SIE Z REGULAMINEM KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJĄCYM W NASZEJ FIRMIE